A Geotechnikai Tagozat első alkalommal hirdetett diplomadíj pályázatára az építőmérnöki alap- (BSc) és mesterképzésen (MSc) is három-három pályázat érkezett be. Az Elnökségi tagokból álló bíráló bizottság a pályamunkák értékelése alapján az alábbi két hallgatónak ítélte oda az első díjat:

 

Építőmérnöki alapképzés (BSc):

Stark Anna: Vasbeton résfal és önszilárduló zagyfal alkalmazásának összehasonlítása egy budapesti mély munkatérhatárolási projekten

A szakdolgozat túlmutat a BSc tananyagon, alapos, részletekbe menő munka, amely a tervezés mellett az organizációs és gazdaságossági kérdéseket is taglalja, kiemelkedő színvonalú.

 

Építőmérnöki mesterképzés (MSc):

Füzesi Ferenc Ferdinánd: Az alagutak állékonyság-vizsgálata a kőzetkörnyezet geológiai szilárdsági indexének és szeizmikus terhelésének viszonyában  

A diplomamunka az egyetemi tanulmányokon túlmutató témát, a kőzetbe épített alagutak szeizmikus terhelés alatti viselkedésének vizsgálatát mutatja be. A dolgozatban kiemelkedő a szakirodalom alapos, áttekintő összefoglalója, s az elvégzett és részletesen kiértékelt vizsgálatok.

 

Szívből gratulálunk valamennyi résztvevőnek, s külön a két díjazottnak!

Kategória: Hírek