Text Size

A Geotechnikai Tagozat Elnöksége az alábbiakban kívánja tájékoztatni a Tagozat tagjait a közelmúlt történéseiről és a közeledő eseményekről.

 • Választás elsődleges tagozatról
 • Széchy Károly Emlékülés
 • Szakmai továbbképzések
 • Talajvizsgálati jelentés díjszámítás aktualizálása
 • Geotechnikai tervezői jogosultságok módosítása
 • Geotechnikai szakmérnöki képzés


Választás elsődleges tagozatról

A Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata értesíti tagságát, hogy a közeljö-vőben valamennyi kamarai tagnak nyilatkoznia kell elsődleges tagozati tagságáról. A küldöttgyűlés 2021. novemberében új Alapszabályt fogadott el, mely a kamara hon-lapjáról letölthető. Az új rendelkezés értelmében a tagozatok működése, a pénzügyi elszámolások tekintetében az elsődleges tagozati létszám meghatározó. Minden tag, de különösen aki több tagozatnak is tagja, el kell döntse, melyik tagozatot tekinti el-sődlegesnek, és erről nyilatkozni kell.
Kérjük tagjainkat válasszák tagozatunkat elsődlegesnek, amennyiben támogatni kívánják működésünket.
A nyilatkozatot a területi kamarák napokon belül, rövid válaszadási feltétellel elektro-nikus úton megküldik, amennyiben ezt nem küldi vissza valaki, úgy a kamara csak a nyilatkozatot visszaküldők létszáma alapján fogja nyilvántartani tagozatunkat.
Kérjük segítő támogatásukat és aktív részvételüket!

 

Széchy Károly Emlékülés

A korábbi tájékoztatás szerint a február elejére tervezett Széchy Károly Emlékülést és Geotechnikus vacsorát a járványügyi helyzet miatt sajnos el kellett halasztani. Az esemény új időpontja 2022. május 27. A rendezvényeket személyes részvétellel szervezzük, hogy lehetőség nyíljon ismét a szakmai és személyes találkozásokra, kötetlen beszélgetésekre. A külföldi előadó előadása az időpontmódosítás miatt vár-hatóan felvételről lesz megtekinthető. Az emlékülés előadásai a következők:

 • Antonio Viana Da Fonseca: Methodology for the liquefaction fragility analysis of critical structures and infrastructures: a macro-mechanism approach
 • Koch Edina: Geotechnikai szerkezetek és technológiák végeselemes modellezése
 • Bán Zoltán: Talajfolyósodási potenciál értékelése empirikus alapon

Bízunk benne, hogy az új időpontban már nyugodtan lesz alkalmunk a rendezvény megtartására, a szokásos hangulatot felidézve!

A regisztrációval kapcsolatosan hamarosan küldünk újabb információt.

 

Szakmai továbbképzések

Az előző év végén a kamarai Feladat Alapú Pályázat keretében elkészült a Monitor-ing, a geotechnikai kockázatkezelés eszköze című kiadvány, mely a közeljövőben a kamarai honlapról elérhető lesz. Az idei új továbbképzési téma ehhez kapcsolódóan Geotechnikai és egyéb szerkezetek monitoringja címet viseli. A téma első képzése várhatóan ősszel lesz.

A soron következő szakmai továbbképzés 2022. február 17-én lesz Geotechnikai szerkezetek véges elemes modellezése címmel online módon, melyre jelentkezni a www.bpmkkepzesek.hu oldalon lehet.

 

Talajvizsgálati jelentés díjszámítás aktualizálása

Az előző évben megjelent Segédlet az EC7 tartalmi követelményeit betartó talajvizsgálati jelentések díjának számításához dokumentumban szereplő egységárakat a munkabizottság a 2022. évre aktualizálta. Az új dokumentum a tagozat honlapján (www.geotechnikaitagozat.hu) napokon belül elérhető lesz.

 

Geotechnikai tervezői jogosultságok módosítása

A kormány 2021. szeptemberében elfogadta a 618/2021 kormány rendeletet, mely a szakmagyakorlási tevékenységek szabályozásáról szóló 266/2013 korm. rendelet módosítását foglalja magában, s 2022. április 1-étől lép életbe. Eszerint változott az eddigi geotechnikai tervezői (GT) jogosultság feltétel rendszere: három éves, igazolt szakmai tapasztalat után az kaphat jogosultságot aki

 • okleveles építőmérnöki, geotechnikai szakirány/specializáció végzettséggel rendelkezik,
 • vagy megfelel az emelt szintű szakirányú kredit tartalomnak.

Új jogosultságként jelenik meg a geotechnikai tervezési szakterület, egyszerű geo-technikai feladatok részszakterület (GT-K) jogosultság, amellyel talajvizsgálati jelen-tést lehet készíteni és geotechnikai tervezést folytatni az alábbi esetekre:

 • 15 m összmagasságot meg nem haladó, terepszint alatt legfeljebb 4 m-es építmény síkalapozása,
 • víztelenítés maximális 1,0 m-es vízszintcsökkentéssel,
 • 6 m-nél nem magasabb földművek (út- és vasútépítés, árvízvédelem),
 • 6 m-nél nem mélyebb bevágások,
 • 6 m-nél nem magasabb támszerkezet,
 • 4 m-nél nem mélyebb munkagödör,
 • környezetvédelmi geotechnikai feladatok,
 • felszíni vízelvezetés 1 km2 feletti vízgyűjtő terület esetén.

E jogosultság megszerzésének feltételei az alábbiak

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség Szakmai gyakorlati idő

okleveles építőmérnök infrastruktúra szakirány,

okleveles építőmérnök szerkezet szakirány,

okleveles építőmérnök vízépítő szakirány,

építőmérnök geotechnika szakirány

 

5 év

építőmérnök infrastruktúra szakirány,

építőmérnök vízépítő szakirány,

építőmérnök szerkezet szakirány,

építőmérnök emelt szintű szakirányú kredit tartalommal

8 év

 

 

Geotechnikai szakmérnöki képzés

A geotechnikai szakterület folyamatos fejlődése érdekében a tagozat elnöksége szakirányú továbbképzés indítását kezdeményezte. A szakmérnöki továbbképzés előkészülete a Széchenyi István Egyetemen megindult a többi egyetem oktatóinak és külső szakemberek bevonásával.
A három féléves képzés felépítésének, a tananyag részleteinek megalkotásában fon-tosnak tartjuk a szakma felőli igények minél szélesebb körű figyelembe vételét. Ezért napokon belül közzéteszünk egy kérdőívet, melyben kérjük tagtársaink és más szak-emberek véleményét, javaslatait, igényeit a képzéssel kapcsolatosan.

Kategória: Hírek

Hírlevél

Augusztus 2022
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31