Magyar Mérnöki Kamara

Geotechnikai Tagozat

A Magyar Mérnöki Kamara rendszerváltás utáni ismételt megalakulása 1989 január 4-én kamarai törvény hiányában Egyesületként történt meg. A jogszabályi háttér hiánya nem hátráltatta a szakmai érdekképviseleti szerv fokozatos bővülését és sorra indultak meg mind a szakmai tagozatok, mind a területi szervek létrehozása. A Geotechnikai Tagozat Lazányi István első elnökünk irányításával 1990. január 11-én kezdte meg munkáját, bekapcsolódva a többi szakmai tagozat körébe. A kamarai törvény megalkotása 1996-ig váratott magára, így a hivatalos kamarai működés a MMK 1997. január 11-én elfogadott alapszabálya alapján 1997. május 28-án alakult meg 197 alapító tag részvételévvel. Ettől kezdve tekinthetjük a tagozatot geotechnika területén szakmagyakorló mérnökök hivatalos érdekképviseleti szervének.

A tagozat aktív munkával kezdte meg működését, meghatározó szerepet vállalt az Eurocode-ok bevezetésében, a geotechnikai szabványok honosításában és a tervező mérnökök munkájának segédletekkel, állásfoglalásokkal való ellátásában. A kamarai jogszabály előkészítő, véleményező munkában tagozatunk is folyamatosan képviseltette magát és a lehetőségekhez mérten képviselte szakmai érdekeinket.

2023 január 1-én taglétszámunk 860 fő volt.

Építkezési terület-1

Tagozati ügyrend

Elnökség

Szakértői testület

A Geotechnikai Tagozat Szakértői Testülete két fokon jár el:

I. fok:

II. fok:

Póttagok:

Díjak, kitüntetettek

Geotechnikai Tagozat

A Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Széchy Károly emlékdíj és plakett adományozását határozta eI a Tagozat szakterületén kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek elismerésére.

Az emlékplakett a geotechnika területén huzamos ideje kifejtett, magas színvonalú szakmai munkát, a szakterület fejlődését, elismertségét eredményező tevékenységet, a geotechnikában kiemelkedő műszaki megoldást, elismerést kivívott szakembert, példaképül állítható életpályát jutalmazza.

Az emlékplakettre a geotechnika területén dolgozó szakembert a Tagozat korábbi Széchy Károly díjazottjai jelöléssel terjesztik elő, indokolva a kimagasló tevékenységet, melyet az elismerésre érdemesnek ítél. A jelölést a Tagozat Elnöksége bírálja el, többségi döntéssel.

Díj

Az emlékplakett adományozására – elfogadott jelölés esetén – évi rendszerességgel, a Geotechnikai Tagozat országos rendezvényén kerül sor.

Széchy Károly tiszteletbeli emlékplakett adományozható, annak a nem magyar állampolgárságú szakembernek, aki a magyar geotechnikai szakterület elismertetésében kiemelkedő szerepet töltött be és nemzetközi elismerést szerzett a geotechnikai szakterületen.

Széchy Károly Emlékdíj kitüntetettjei:

Dr. Varga László

Dr. Varga László (1928-2006)
2000

Fazakas György

Fazakas György (1913-2011)
2001

Dr Boromissza Tibor

Dr. Boromissza Tibor (1927-2019)
2002

Lázányi István

Lazányi István
(1927-2022)
2003

Dr. Szilvágyi Imre
(1919-2010)
2006

Prof. Dr. Jesenák Ján Pavel
(1936-2006)
2007

Prof. Dr. Farkas József
(1944-2018)
2011

Dr. Müller Miklós

(1932-2018)
2013

Klados Gusztáv


2017

Langer István


2019

Dr. Horváth Tibor


2023

A szakma nagyjai „Emlékezzünk”:

Széchy Károly 1903-1972

Széchy Károly
(1903-1972)

Dr. Kézdi Árpád (1919-1983)

Jáky József

Jáky József
(1893-1950)