Jogosultság feltételei

A kormány 2021. szeptemberében elfogadta a 618/2021 kormány rendeletet, mely a szakmagyakorlási tevékenységek szabályozásáról szóló 266/2013 korm. rendelet módosítását foglalja magában, s 2022. április 1-étől lép életbe. Eszerint változott az eddigi geotechnikai tervezői (GT) jogosultság feltétel rendszere: három éves, igazolt szakmai tapasztalat után az kaphat jogosultságot aki

 • okleveles építőmérnöki, geotechnikai szakirány/specializáció végzettséggel rendelkezik,
 • vagy megfelel az emelt szintű szakirányú kredit tartalomnak.

Új jogosultságként jelenik meg a geotechnikai tervezési szakterület, egyszerű geo-technikai feladatok részszakterület (GT-K) jogosultság, amellyel talajvizsgálati jelen-tést lehet készíteni és geotechnikai tervezést folytatni az alábbi esetekre:

 • 15 m összmagasságot meg nem haladó, terepszint alatt legfeljebb 4 m-es építmény síkalapozása,
 • víztelenítés maximális 1,0 m-es vízszintcsökkentéssel,
 • 6 m-nél nem magasabb földművek (út- és vasútépítés, árvízvédelem),
 • 6 m-nél nem mélyebb bevágások,
 • 6 m-nél nem magasabb támszerkezet,
 • 4 m-nél nem mélyebb munkagödör,
 • környezetvédelmi geotechnikai feladatok,
 • felszíni vízelvezetés 1 km2 feletti vízgyűjtő terület esetén.
Geotechnikai tagozat jelentkezés

E jogosultság megszerzésének feltételei az alábbiak

Képesítési követelmény vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

okleveles építőmérnök infrastruktúra szakirány,

okleveles építőmérnök szerkezet szakirány,

okleveles építőmérnök vízépítő szakirány,

építőmérnök geotechnika szakirány

 

5 év

építőmérnök infrastruktúra szakirány,

építőmérnök vízépítő szakirány,

építőmérnök szerkezet szakirány,

építőmérnök emelt szintű szakirányú kredit tartalommal

8 év

 1. táblázat: GT jogosultság kreditkövetelménye

Tantárgycsoport

Ismeretkörök, tantárgyak

minimális kreditszám

minimum geotechnika

Természet-

tudományos

alapismeretek

 A képzésben a természettudományos alapismeretek tárgycsoportba szorult tárgyak (jellemzően: matematika, mechanika, fizika, kémia, informatika, ábrázolás)

50

 

Gazdaság és

humán ismeretek

 A képzésben a természettudományos alapismeretek tárgycsoportba szorult tárgyak

25

 

Szakmai

törzsanyag

Mechanikai ismeretek: tartók statikája, véges elemes módszer
Építőrmérnöki szerkezetek: acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, faszerkezetek, hídszerkezetek,
Építőrmérnöki tervezés: szerkezeteket érő hatások, Eurocode, szeizmikus tervezés
Magasépítéstan: épületszerkezetek, lakóépületek, magasépítéstan
Geotechnika: geológia, talajmechanika, földművek, alapozás, talaj-szerkezet kölcsönhatás, geotechnikai tervezés, geotechnikai szerkezetek és technológiák, környezetvédelmi geotechnika
Vízépítés: hidrológia, hidraulika, vízépítés, vízgazdálkodás, közművek
Infrastruktúra: útépítés, vasútépítés

90

165

60

Differenciált

szakmai anyag a diplomamunkával együtt

Mechanikai ismeretek: tartók statikája, véges elemes módszer
Építőrmérnöki szerkezetek: acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, faszerkezetek, hídszerkezetek,
Építőrmérnöki tervezés: szerkezeteket érő hatások, Eurocode, szeizmikus tervezés
Magasépítéstan: épületszerkezetek, lakóépületek, magasépítéstan
Geológiai ismeretek: mérnökgeológia, kőzetmechanika
Geotechnika: talajmechanika, földművek, alapozás, talaj-szerkezet kölcsönhatás, geotechnikai tervezés, geotechnikai szerkezetek és technológiák, földalatti műtárgyak, geotechnikai esettanulmányok, környezetvédelmi geotechnika
Számítógépes tervezés: szerkezet CAD, geotechnikai modellezés,
Szakirányú projekt-, tervezési feladat: geotechnika, tartószerkezet
Szakirányú diplomamunka: geotechnika

50

 

Összesen

240

 
 1. Táblázat: GT-K jogosultság kreditkövetelménye

Tantárgycsoport

Ismeretkörök, tantárgyak

minimális kreditszám

minimális geotechnika

Természet-

tudományos

alapismeretek

 A képzésben a természettudományos alapismeretek tárgycsoportba szorult tárgyak (jellemzően: matematika, mechanika, fizika, kémia, informatika, ábrázolás)

40

 

Gazdaság és

humán ismeretek

 A képzésben a természettudományos alapismeretek tárgycsoportba szorult tárgyak

15

 

Szakmai

törzsanyag

Mechanikai ismeretek: tartók statikája, véges elemes módszer
Építőrmérnöki szerkezetek: acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, faszerkezetek, hídszerkezetek,
Építőrmérnöki tervezés: szerkezeteket érő hatások, Eurocode, szeizmikus tervezés
Magasépítéstan: épületszerkezetek, lakóépületek, magasépítéstan
Geotechnika: geológia, talajmechanika, földművek, alapozás, talaj-szerkezet kölcsönhatás, geotechnikai tervezés, geotechnikai szerkezetek és technológiák, környezetvédelmi geotechnika
Vízépítés: hidrológia, hidraulika, vízépítés, vízgazdálkodás, közművek
Infrastruktúra: útépítés, vasútépítés

70

135

20

Differenciált

szakmai anyag a diplomamunkával együtt

Mechanikai ismeretek: tartók statikája, véges elemes módszer
Építőrmérnöki szerkezetek: acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, faszerkezetek, hídszerkezetek,
Építőrmérnöki tervezés: szerkezeteket érő hatások, Eurocode, szeizmikus tervezés
Magasépítéstan: épületszerkezetek, lakóépületek, magasépítéstan

Infrastruktúra ismeretek: út- és vasútépítés, vízépítés,
Geológiai ismeretek: mérnökgeológia, kőzetmechanika
Geotechnika: talajmechanika, földművek, alapozás, talaj-szerkezet kölcsönhatás, geotechnikai tervezés, geotechnikai szerkezetek és technológiák, földalatti műtárgyak, geotechnikai esettanulmányok, környezetvédelmi geotechnika
Számítógépes tervezés: szerkezet CAD, geotechnikai modellezés,
Szakirányú projekt-, tervezési feladat: geotechnika, tartószerkezet
Szakirányú diplomamunka: geotechnika

55

 

Összesen

190

 

Képzések

Képzési rend

A Képzési rendszerről a Magyar Mérnöki Kamara honlapján található általános tájékoztató, mely a következő linken érhető el:

Szakmai képzés, témakörök, eseménynaptár

A geotechnikai szakterületen előforduló szakmai továbbképzések időpontjairól, a Magyar Mérnöki Kamara Országos továbbképzési naptárában tájékozódhat, mely a lenti linken érhető el, a szakterületi típusok legördülő menüpontban a „geotechnikai” opció kiválasztásával.

Nemzetközi események

Számos geotechnikai vonatkozású nemzetközi eseményről tájékozódhat az ISSMGE honlapján a lenti linken.

Jogi képzés

A Jogi képzésről a Magyar Mérnöki Kamara honlapján található általános tájékoztató, mely a következő linken érhető el: