Favicon

Magyar Mérnöki Kamara

Geotechnikai Tagozat

Hírlevél – 2022. december

A Geotechnikai Tagozat Elnöksége az alábbiakban kívánja tájékoztatni a Tagozat tagjait a közelmúlt történéseiről és a közeledő eseményekről.

Geotechnikai Tagozati taggyűlés

  1. október 5-én tartotta a Geotechnikai Tagozat választmányi taggyűlését. Az elnöki posztról három sikeres ciklus (2010-2022) után leköszönő Szilvágyi László ismertette, értékelte az elmúlt évek munkáját, melyek közül az alábbi tevékenységek, eredmények emelendők ki:

A taggyűlés a jelöltek közül az alábbi új elnökséget választotta meg:

A 2022. november elején tartott alakuló Elnökségi ülésen Dr. Wolf Ákost alelnöknek választották.

A taggyűlés által megválasztott Szakmai Gyakorlat Szakirányú Vizsgáló Szakértői Testület tagokból az alakuló ülésen az alábbi bizottságok alakultak:

Széchy Károly Emlékülés

Az évente megrendezésre kerülő, mindig érdekfeszítő előadásokat felvonultató Széchy Károly Emlékülés és a kötetlen beszélgetést biztosító Geotechnikus Vacsora tervezett időpontja 2023. február 10. Az előadóülés külföldi előadója Dr. Dietmar Adam a bécsi műszaki egyetemről, hazai előadója Dr. Hajnal Géza a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék docense, fiatal előadója a doktori kutatásainak lezárása előtt álló Lődör Kristóf. 

Bízunk benne, hogy az energetikai körülmények lehetővé teszik, hogy ezen időpontban a hagyományoknak megfelelően a Magyar Tudományos Akadémia épületében meg lehessen tartani a rendezvényt.

Feladat alapú pályázat

A Feladat Alapú Pályázat keretében az Ipari padlók geotechnikai és tartószerkezeti tervezése és kivitelezése témában a tanulmány elkészült, s a Kamara felé leadásra került, mely hamarosan elérhető lesz a kamarai honlapon keresztül. A témában jártas szakemberek bevonásával készült tanulmány az alábbi témákat öleli fel:

Megújult az Útügyi Műszaki Előarás geotechnikai kötete

Az e-UT 06.02.11 számú, Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai című Útügyi Műszaki Előírás az elmúlt évek áldozatos munkájának eredményeként megújult s 2022. december 15-én hatályba lép. Az előírás megújulásával az elmúlt 15 évben szerzett tapasztalatok, a technológiai fejlesztések eredményei, a tervezési eljárások terén bekövetkező előrelépések és a szabványmódosítások egyaránt beépültek, így a mai kornak megfelelő UME segíti a tervezők és kivitelezők munkáját. Az UME beintegrálta a helyi talajok stabilizációjával előállított anyagokat a talajosztályozásba. A talajstabilizációkhoz szükséges laboratóriumi és terepi vizsgálatokat a szintén december15-én hatályba lépő e-ÚT 06.02.13 Kötőanyag-hozzáadással készülő talajkezelések fogja szabályozni.

A most hatályba lépő két műszaki előírás részleteiről 2022. december 8-án, a BME Dísztermében megtartásra kerülő Vicalco Szimpóziumon hallhatnak bővebben. (ViaCalco Szimpózium Budapest 2022 Program | Carmeuse)

Elérhetőségek, kapcsolat

e-mail: info@geotechnikaitagozat.hu

web: www.geotechnikaitagozat.hu