Magyar Mérnöki Kamara

Geotechnikai Tagozat

Hírlevél – 2023. Szeptember

A Geotechnikai Tagozat Elnöksége az alábbiakban kívánja tájékoztatni a Tagozat tagjait a közelmúlt történéseiről és a közeledő eseményekről.


Geotechnika 2023 Konferencia

2023. október 9-11. között már 33. alkalommal kerül sor a Geotechnika 2023 Konfe-renciára az Abacus Business Wellness Hotelben Herceghalmon. A hétfői nap ez al-kalommal is az MMK Kötelező Szakmai továbbképzésé, amelyen a résztvevők a megújult geotechnikai Útügyi Műszaki Előírásról hallanak széles körű előadásokat. A következő két napon a hazai szakma aktuális kérdései, témái, folyamatban levő és közelmúltban lezárt projektjei kerülnek terítékre. A konferenciáról bővebben a https://geotechnikakonferencia.hu/ honlapon lehet tájékozódni.

Széchy Károly Emlékülés
A következő évi Széchy Károly Emlékülés és a kötetlen beszélgetést biztosító Geo-technikus Vacsora 2024. február 9-én lesz. Az ülés külföldi meghívott előadója az ISSMGE európai elnöke, a Lausanne-i egyetem professzora Lyesse Laloui. Hazai előadónk a mély- és alagútépítés kiemelkedő alakja, Dr. György Pál. A főelőadások között Szatmári Tamás a fiatal generáció képviseletében ad számot munkásságáról.
A Magyar Tudományos Akadémia felújítása miatt a rendezvény ezúttal – ideiglene-sen – új helyszínen lesz, melyről később adunk tájékoztatást.

Kézdi Árpád Konferencia
Következő évben, öt év után ismét Kézdi Árpád Konferenciát szervezünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A 2024. május 23-án tartandó, nem-zetközi és hazai előadókat felvonultató esemény rendezése megindult, témája a nagy műtárgyak alapozás lesz, részletekről a közeljövőben adunk tájékoztatást.

Megújuló honlapok
A Geotechnikai Tagozat honlapja (www.geotechnikaitagozat.hu) új külsővel várja a tagozattal kapcsolatos, folyamatosan frissülő információk után érdeklődőket. A hon-lapon bemutatjuk a Széchy Károly Emlékplakett kitűntetettjeit, a geotechnika szakma nagyjait, elérhetők a szakmai kiadványaink, s folyamatosan tájékoztatást adunk az aktuális hírekről, eseményekről.
A Magyar Geotechnikai Egyesült honlapja (www.geotechnikaiegyesulet.hu) szintén megújult felületen ad tájékoztatást a hazai hírek mellett a nemzetközi eseményekről, és az érdeklődök itt böngészhetnek az elmúlt évek eseményeinek képei között is.

Feladat alapú pályázat
Az MMK Geotechnikai Tagozat idén a Feladat alapú pályázat keretében Talajme-chanikai laboratóriumi vizsgálatok és azok eredményeinek felhasználása a geotech-nikai tervezői gyakorlatban címmel állít össze tervezői tevékenységet támogató kiad-ványt. Ebben a szabványi környezet ismertetése után az olvasó áttekintést kap a la-boratóriumi vizsgálatokhoz szükséges terepi vizsgálatokról, és a vizsgálati program összeállításának szempontjairól. A szerzők bemutatják a fő laboratóriumi vizsgálato-kat fókuszálva a gyakorlati szempontból jelentős hatással bíró elemekre, a vizsgála-tok tervezési elveire, s kitérnek a vizsgálatok dokumentálására és az eredmények hasznosítására.
A kiadvány jelenleg véglegesítés, lektorálás alatt áll, így a közeljövőben elérhető lesz a tagozat megújult honlapján az érdeklődök számára.

Elérhetőségek, kapcsolat
e-mail: info@geotechnikaitagozat.hu
web: www.geotechnikaitagozat.hu